برگزاری مراسم اربعین

مراسم عزاداری اربعین امروزسه شنبه 10آذر ماه در نمازخانه مدرسه برگزار گردید. در این مراسم دانش آموزان به نوحه سرایی و سینه زنی پرداختند.

 

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی