اردوی زیارتی حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم در روز پنجم آذر ماه به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شدند. پس از انجام زیارت دانش آموزان از موزه آستان قدس نیز بازدید نمودند.

 

 

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی