بزرگداشت هفته معلم

به مناسبت هفته معلم ، اولیا و دانش آموزان دبستان سلام ثامن از آموزگاران تقدیر و تشکر به عمل آوردند.  همچنین انجمن اولیا و مربیان مدرسه نیز طی مراسمی از کادر اداری و آموزشی مدرسه تقدیر به عمل آورند.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

 سایر تصاویر:

مراسم تقدیر از آموزگاران توسط مدیریت مدرسه

 

 

تقدیر اولیا از آموزگاران:

 

 

 

تقدیر انجمن اولیا و مربیان از کادر اداری و آموزشی:

 

در اینجا از کلیه اولیای عزیزی که با حضور گرم خود در مدرسه باعث دلگرمی ما شدند ، صمیمانه تشکر می کنیم.

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی