جشن نیکوکاری

با همکاری چشمگیر اولیا و دانش آموزان عزیز، امروز جشن نیکوکاری در  دبستان سلام ثامن برگزار گردید.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

 

 

سایر تصاویر:

 

 

 

 

 

 

 

در اینجا از والدین گرامی و دانش آموزان عزیزی که در امر خدا پسندانه همکاری نمودند صمیمانه تشکر می نماییم.

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی