اردوی تفریحی نوآموزان پیش دبستانی در شهربازی پروما

امروز چهارشنبه 28 بهمن ماه، نوآموزان پیش دبستانی به اردوی تفریحی شهربازی پروما رفتند و در کنار یکدیگر یک روز شاد و به یاد ماندنی را سپری کردند.

 

سایر تصاویر:

 

 

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی