تماشای انیمیشن شاهزاده ی روم در سینما سیمرغ

امروز کلیه دانش آموزان دبستان سلام ثامن جهت تماشای انیمیشن شاهزاده ی روم  به سینما سیمرغ رفتند.

 

ادامه تصاویر:

 

 

 

 

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی