جشن یلدا امروز در دبستان سلام برگزار گردید.

جشن شب یلدا امروز در دبستان سلام ثامن برگزار گردید.

 

 

جشن یلدا امروز در پایه های اول، دوم، چهارم،پنجم و ششم برگزار گردید. در این مراسم که با حضور تنی چند از اولیا برگزار گردید، دانش آموزان پایه اول و دوم به پذیرایی از همکلاسی های خود پرداختند. و دانش آموزان همه ی پایه به همراه معلم کلاس خود عکس یادگاری گرفتند.در پایان از زحمات والدین محترم پایه اول و دوم به خاطر همکاری شایسته شان تشکر می نماییم.

در ضمن جشن یلدای پایه های سوم و پیش دبستانی روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

 

تصاویر مراسم:

 

*عکس یادگاری پایه اول

 

*پذیرایی پایه اول

 

*عکس یادگاری پایه دوم

 

* نوازندگی دانش آموز رادمهر حیدری فرد در جشن یلدای پایه دوم

 

*عکس یادگاری پایه چهارم

 

*عکس یادگاری پایه پنجم

 

*عکس یادگاری پایه ششم

 

*عکس یادگاری مدیریت و کادر مدرسه

 

*آقای محمدپور  مربی هنر

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی