برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی

 

مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی در روز سه شنبه 94/09/24 در بین دانش آموزان پایه پنجم و ششم برگزار گردید.

 

هم چنین مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی در تاریخ 31 فروردین 95 برگزار گردید، که نتایج خوبی در این مرحله حاصل گردید.

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی