برگزاری نمایشگاه آثار پژوهشی دانش آموزان در جشنواره جابر ابن حیان

نمایشگاه آثار پژوهشی دانش آموزان دبستان سلام ثامن در جشنواره جابر ابن حیان امروز با حضور اولیا و دانش آموزان عزیز برگزار گردید.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

سایر تصاویر:

محمدمعین راستگو      پایه اول

عنوان طرح: زندگی زنبورها

 **********

آریا مهدی زاده          پایه دوم

عنوان طرح: انواع کوسه ها

 **********

رادمهر حیدری فرد        پایه دوم

عنوان طرح:  بازیافت فاضلاب خاکستری و استفاده دوباره از آن در منزل

 **********

محمدرضا مداینی             پایه سوم

عنوان طرح:  ریشه معجزه گر

 **********

کسرا ممیزی      پایه پنجم

عنوان طرح: قایق سبک

 **********

امیرمحمدپارسا     پایه پنجم

عنوان طرح: ریزنگاره های میکروسکوپی

 **********

محمدمهدی پوراحمدی         پایه پنجم

عنوان طرح: موتور حرکتی

********** 

افشین دانشور      پایه ششم

عنوان طرح:  چرخ با انرژی بی انتها

 **********

 از سمت راست:

امیرمحمد قاسمی.باربد کریمی مجد.شهاب الدین محمدی

عنوان طرح: بازیافت الکتریسیته

 **********

تقدیر از دانش آموزان توسط مدیریت مدرسه

********** 

 حضور آموزگاران در نمایشگاه (سرکارخانم زمان زاده)

 **********

حضور آموزگاران در نمایشگاه (سرکارخانم توافقی)

**********

*تقدیر و تشکر:

-از حضور و همکاری خالصانه،  آموزگاران محترم سرکار خانم غفاریان و آقایان شهرکی ، حسین زاده و رجب زاده  تقدیر و تشکر به عمل می آید.

- تقدیر و تشکر ویژه  از زحمات بی وقفه سرکار خانم مجتهدی رابط محترم جشنواره و تمامی اولیا عزیزی که در آماده سازی طرح ها و برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه با ما همکاری کردند.

- هم چنین  از اولیای عزیزی که با حضور خود زینت بخش این نمایشگاه شدند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی