معاونت آموزشی

 

 

 

جناب آقای محمد ابراهیمی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی

 

سوابق:

29 سال سابقه کار در آموزش و پرورش

3سال مدیریت  و  10 سال معاونت درمدارس نواحی هفتگانه مشهد

16سال سابقه ی تدریس در مدارس مشهد