معاونت آموزشی

 

سعیده ایوبی

مدرک تحصیلی:

کارشناس مهندسی محیط زیست

سطح عالی خوشنویسی از  انجمن خوشنویسان ایران

سوابق:

معاون آموزشی دبستان سلام ثامن

مربی بهداشت دبستان دخترانه پویندگان رسالت

معلم هنر دبستان پسرانه نوردانش

معلم هنر دبستان دخترانه پویندگان رسالت

دارای مدرک دوره مهارت های تدریس

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی