تشکیل گروه پیشتازان

 

گروه 23 نفره پیشتازان دبستان سلام ثامن متشکل از سه تیم و یک مربی تشکیل شد. این گروه با شعار "هم فکری، همدلی، همکاری" و با هدف آموزش فعالیت تشکیلاتی و گروهی شروع به کار کرده و کارگاه های آموزشی آن به صورت مستمر و هفتگی برگزار می گردد.

 

 

 

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی