اردوی علمی کارخانه آرد

 

دانش آموزان پایه سوم به اردوی علمی کارخانه آرد رفتند و مراحل تبدیل گندم به آرد را از نزدیک مشاهده نمودند.

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی