برپایی نمایشگاه در هفته ی کتاب و کتاب خوانی

 

به مناسبت هفته ی کتاب و کتاب خوانی نمایشگاه کتابی در دبستان سلام ثامن برپا گردید که مورد استقبال چشمگیر دانش آموزان قرار گرفت.موضوع کتاب های این نمایشگاه شامل علمی ،آموزشی، هنری و داستانی بود.

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی