روز درختکاری در دبستان سلام ثامن

به مناسبت 15 اسفندماه، روز درختکاری؛ دانش آموزان دبستان سلام ثامن در حیاط مدرسه نهال درخت توت کاشتند.

تصاویر بیش تر در ادامه مطلب:

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی