برگزاری مسابقات قرآن آموزشگاه

مسابقات قرآن آموزشگاه در رشته های قرائت قرآن،حفظ قرآن، اذان، احکام و حدیث برگزار و نفرات برتر معرفی گردیدند.

شرح خبر و تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

 

 

مسابقات قرائت قرآن:

مقام اول: مهرداد حاجی آبادی پایه چهارم

مقام دوم: سیدمحمدصادق حسینی پایه چهارم

مقام سوم: محمدجواد قربانی پایه پنجم

 

 

مسابقات حفظ قرآن دوره اول:

 

مقام اول/پایه اول/ : یزدان بهرامی

مقام اول/پایه دوم: سیدمحمدحسین حسینی

مقام اول/پایه سوم: سیدمحمدموسوی

 

مسابقات حفظ قرآن دوره دوم:

مقام اول/پایه پنجم: سیدمحمدرضا حسینی

مقام اول پایه ششم: سیدمحمدمهدی یعقوب زاده

 

مسابقات اذان:

مقام اول: سیدمهدیار رسولی  پایه چهارم

مقام اول: ایلیا قادری  پایه سوم

مقام دوم : سیدمحمدرضا حسینی پایه پنجم

مقام سوم: محمدحسین بنایی پایه پنجم

 

مسابقات احکام و حدیث

مقام اول مسابقات احکام: محمدصادق قاسمیان پایه ششم ---محمدامین اسعدی پایه پنجم

مقام دوم مسابقات احکام: سیدمحمدمهدی یعقوب زاده پایه ششم

مقام سوم مسابقات احکام سید محمدرضا حسینی پایه پنجم

 

 

مسابقات حدیث:

مقام اول:سید محمدرضا حسینی پایه پنجم

مقام دوم: محمدصادق قاسمیان

مقام سوم: علی ملازاده

 

 

 

عکس یادگاری نفرات برتر

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی