ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی دانش آموزان به مناطق زلزله زده

اولیا و دانش آموزان دبستان سلام ثامن در اقدامی خدا پسندانه کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به هموطنان عزیز زلزله زده در کرمانشاه اهدا نمودند.

این کمک ها پس از جمع آوری تحویل سازمان دانش آموزی خراسان گردید و از آن جا به مناطق زلزله زده ارسال شد.

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

 

 

 

 

 

 

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی