روزجهانی کودک

به مناسبت روز جهانی کودک جشن بادکنک ها در دبستان سلام ثامن برگزار گردید.

شرح خبر و تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

در این برنامه  دانش آموزان بادکنک هایی را  که آرزوی خود را بر روی آن نوشته بودند به سمت آسمان رها کردند.

 

 

 

 

 

 

 

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی