برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

دانش آموزان دبستان سلام در روز چهارشنبه سوم آبان ماه در انتخابات شورای دانش آموزی شرکت کردند و به نامزد موزد نظر خود رأی دادند.

شرح خبر و تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

پس از معرفی داوطلبین انتخابات شورای دانش آموزی ، داوطلبین به مدت یک هفته به تبلیغ پرداختند:

در طی این هفته داوطلبین باسخنرانی  در مراسم صبحگاه به معرفی خود و ارائه ی برنامه های پیشنهادی خود برای دانش آموزان پرداختند:

در نهایت در روز چهارشنبه سوم آبان ماه دانش آموزان با حضور در انتخابات شورای دانش آموزی به نامزد مورد نظرشان رأی دادند.

پس از شمارش آرا در فردای روز انتخابات،  اسامی منتخبین به شرح ذیل اعلام شد:

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی