هفته معلم در دبستان سلام ثامن

دبستان سلام ثامن در هفته معلم شاهد قدرشناسی اولیا و دانش آموزان گرامی از زحمات آموزگاران و کادر مدرسه بود.

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

 

 

 

 

 

 

 

 

در اینجا از کلیه اولیا و دانش آموزان عزیزی که در هفته معلم با حضور در مدرسه رسم قدردانی را ادا نمودند، صمیمانه تشکر می نماییم.

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی