اردوی زیارتی حرم مطهر امام رضا علیه السلام

در آستانه اربعین حسینی ، دانش آموزان پایه های اول2، سوم،  چهارم،  پنجم و ششم به حرم امام رضا علیه السلام مشرف شدند و ضمن زیارت امام رضا علیه السلام از موزه مرکزی حرم بازدید کردند.

 سایر تصاویر در ادامه مطلب:

 

***«چهارشنبه 26 آبان ماه-اردوی دانش آموزان پایه سوم و چهارم»***

حرم مطهر امام رضا-صحن جامع رضوی-دانش آموزان پایه سوم و چهارم

زیارت امام رضا علیه السلام-رواق دارالمرحمه

دانش آموزان پایه سوم

دانش آموزان پایه چهارم

بازدید از موزه مرکزی حرم مطهر(گنجینه نجوم و ساعت)

بازدید از موزه مرکزی حرم(گنجینه سلاح های سرد و گرم)

بازدی از موزه مرکزی حرم(تاریخچه حرم مطهر)

بازدید از موزه مرکزی حرم مطهر(گنجینه تمبر و مسکوکات)

 

((لـــطفاً از تصــــاویـر صــفــحــه بـــعــد نــیـــز دیـدن فــــرمــایــیــد))


 

***«پنجشنبه 27آبان ماه-اردوی دانش آموزان پایه پنجم،ششم و اول2»***

دانش آموزان پایه پنجم و ششم-صحن جامع رضوی

دانش آموزان کلاس اول2-صحن جامع رضوی

زیارت دانش آموزان پایه اول،پنجم و ششم-رواق دارالمرحمه

بازدید از موزه مرکزی حرم (گنجینه نجوم)

بازدی از موزه مرکزی حرم مطهر(گنجینه هنر های تجسمی)

بازدید از موزه مرکزی حرم مطهر(گنجینه نجوم)

بازدید از موزه مرکزی حرم مطهر(گنجینه سلاح های سرد و گرم)

بازدید از موزه مرکزی حرم مطهر(موزه فرش)

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی