اردوی زیارتی حرم مطهر امام رضا علیه السلام

 

***«پنجشنبه 27آبان ماه-اردوی دانش آموزان پایه پنجم،ششم و اول2»***

دانش آموزان پایه پنجم و ششم-صحن جامع رضوی

دانش آموزان کلاس اول2-صحن جامع رضوی

زیارت دانش آموزان پایه اول،پنجم و ششم-رواق دارالمرحمه

بازدید از موزه مرکزی حرم (گنجینه نجوم)

بازدی از موزه مرکزی حرم مطهر(گنجینه هنر های تجسمی)

بازدید از موزه مرکزی حرم مطهر(گنجینه نجوم)

بازدید از موزه مرکزی حرم مطهر(گنجینه سلاح های سرد و گرم)

بازدید از موزه مرکزی حرم مطهر(موزه فرش)

تقویم

تماس با ما

آدرس :مشهد، چهارراه فرامرز عباسی، ابن سینا غربی پلاک 235

تلفن:

36013585

36013586

36013587

36013588

نقشه

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی