چند تکنیک برای حرف شنوی در کودکان

چند تکنيک براي کودکاني که حرف‌شنوي ندارند:


_تماس چشمي داشته باشيد
وقتي از فرزندتان چيزي مي‌خواهيد يا صدايش مي‌کنيد اگر حواسش به شما نيست ابتدا از او بخواهيد به چشم‌هايتان نگاه کند. براي مثال به او بگوييد: «عزيزم! لطفا به چشم‌هاي من نگاه کن.» وقتي توانستيد تماس چشمي با او برقرار کنيد، بهتر مي‌توانيد حرفتان را به گوش او برسانيد. همچنين هنگام خواستن چيزي از فرزندتان ابتدا نام او را صدا و محترمانه با او صحبت کنيد. حتي يک کودک 2 ساله هم مفهوم لطفا را درک مي‌کند بنابراين در جملات‌تان نهايت احترام و ادب را لحاظ کنيد.
_کوتاه و مختصر حرف بزنيد
اگر از آن گروه والديني باشيد که يک جمله را بارها براي فرزندشان تکرار مي‌کنند و در آنِ واحد خواسته‌هاي متفاوتي از او دارند هرگز نمي‌توانيد فرزندان حرف‌شنويي داشته باشيد زيرا فرزندتان به اين نتيجه مي‌رسد که خود شما هم دقيقا نمي‌دانيد دنبال چه چيز هستيد.

مختصر و قاطع صحبت کنيد تا کودک براي شنيدن حرف‌هايتان مشتاق باشد.
_ از جملات ساده استفاده کنيد
براي کودکان در اين سنين بايد از جملات ساده و يک‌بخشي استفاده کنيد. از کودک بخواهيد آنچه از او خواسته‌ايد را برايتان تکرار کند. اگر او نتوانست اين کار را انجام دهد يعني به درستي متوجه حرف شما نشده است.
_ از جملات منفي استفاده نکنيد
يکي از اشتباهات والدين اين است که مدام از جملات منفي براي امر و نهي فرزندانشان استفاده مي‌کنند. جملات مثبت را جايگزين جملات منفي کنيد. براي مثال به جاي اينکه از فرزندتان بخواهيد داخل اتاق ندود از او بخواهيد آرام‌تر راه برود يا به بازي ديگري بپردازد. تاثير اين نوع جملات روي فرزندتان بيشتر از جملات منفي و بازدارنده است. [1]
تذكر: اگر از شيوه هاي بالا كمك گرفتيد و اثر نداشت براي رفع مشكل از مشاور كمك بگيريد


پی نوشت :
1- آوای سلامت، تاريخ مراجعه: 2/8/93

___________________________________

حکیمی پور
مسؤل دپارتمان مشاوره دبستان سلام ثامن

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی