نکاتی برای شروع سال تحصیلی

خواب های نامنظم تمرکز و یادگیری را پایین می آورد
دانش آموزان برای مطالعه و یادگیری نیاز به تمرکز بالا دارند و به هم ریختن سیکل خواب و نامنظم شدن آن تأثیراتی بر حافظه، تمرکز و یادگیری فرد می گذارد ، به شکلی که می تواند باعث ایجاد تنش و اضطراب شود.
درست کردن سیستم به هم ریخته خواب کار راحتی نیست و این که والدین فکر کنند که کودک در طول تابستان می تواند تا دیر وقت بیدار باشد، سپس در ابتدای پاییز به دنبال تغییر خواب فرزند به شکل سابق باشند، اشتباه است. به این دلیل که ممکن است تنظیم خواب دانش آموز برای بازگشت به حالت طبیعی دو تا سه ماه طول بکشد، هم چنین خوب شروع نکردن سال تحصیلی برای دانش آموز ممکن است تا پایان سال تحصیلی تأثیر منفی در یادگیری وی داشته باشد.
قبل از خواب برای کودک آرامش ایجاد کنید
فعالیت هایی هم چون دوش گرفتن با آب گرم ، مطالعه کتاب، گوش دادن به صوت دلنشین قرآن یا صداهای طبیعی، یادآوری خاطرات شیرین نیز در ایجاد شرایط خواب راحت مؤثر است.
صبحانه خوردن کودک
کودک صبحانه نخورده در ساعت 9 الی 10 صبح به میزان قابل توجهی دچار افت قند خون می شود و استعداد یادگیری او کاهش می یابد.هم چنین ممکن است دچار افت تحصیلی و بیزاری از مدرسه شود.
تأثیر صبحانه در کودک
*افزایش حافظه(به ویژه حافظه کوتاه مدت)
*خلاقیت
* افزایش توان مقابله کودکان با چالش های زندگی روزانه
*افزایش تمرکز و عملکرد بهتر کودکان در تکالیف درسی
* عملکرد بهتر در خواندن ریاضی و حل مسائل آن
* افزایش سرعت و دقت در ارزیابی اطلاعات
* توجه پیوسته و کاهش تحریک پذیری
* کاهش مشکلات عاطفی و رفتاری
*کاهش پرخاشگری
* کاهش سطح استرس و اضطراب
* کنترل اشتها

___________________________
حکیمی پور
مسئول دپارتمان مشاوره دبستان سلام ثامن

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی