کلاس سفالگری امروز برگزار شد.

دانش آموزان دبستان سلام امروز در کلاس سفالگری آثار زیبایی از خود خلق کردند:

 

  ادامه تصاویر:

 

 

 

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی