برگزاری جشنواره ماکارونی

جشنواره ماکارونی امروز سه شنبه 95/02/07 برگزار گردید. در این برنامه شاد و مفرح دانش آموزان ماکارونی های خود را در قالب  شکل ها  و تزئینات مختلف به مدرسه آوردند و در این جشنواره شرکت نمودند.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

سایر تصاویر:

 

 

 

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی