برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان عصر روز شنبه دهم مهر ماه در سالن تقوا برگزار گردید.

 

این مراسم با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید.

در ادامه جلسه مدیریت دبستان سلام به عرض خیرمقدم و ارائه دستور کار جلسه پرداختند.

 

 

پس از ایراد سخنرانی توسط مدیریت دبستان، جناب آقای مهندس جلالی نماینده مجموعه مدارس سلام تهران سخنرانی نمودند. ایشان با بیان ویژگی های مدارس سلام  از برنامه های مجموعه در سال جاری پرداختند.

 پس از سخنرانی آقای مهندس جلالی، از انجمن اولیا سال گذشته تقدیر به عمل آمد.

پایان بخش این مراسم برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان بود. بر این اساس داوطلبین عضویت در انجمن اولیا با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداختند و پس از آن حضار  نام منتخبین خود را در صندوق امتخابات انداختند.

اسامی متنخبین انجمن اولیا و مربیان متعاقباً اعلام خواهد شد.

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی