تقدیر از کادر اداری و آموزشی در هفته معلم

به مناسبت هفته معلم ، انجمن اولیا و مربیان دبستان سلام ثامن طی مراسمی از مدیریت، کادر اداری و آموزشی دبستان سلام ثامن تقدیر به عمل آوردند.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

 

سایر تصاویر:

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی