سومین جلسه آموزش خانواده سال تحصیلی 96-95

سومین جلسه ی آموزش خانواده دبستان سلام ثامن در روز یکشنبه 96/01/27 با حضور گرم اولیای گرامی و با سخنرانی جناب آقای دکتر طلوع در نمازخانه مدرسه برگزار گردید.

شرح خبر و تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

 

این جلسه با سخنرانی مدیریت مجموعه جناب آقای ایوبی آغاز گردید. ایشان در سخنرانی خود به  ارائه ی گزارشی از عملکرد مدرسه در شش ماهه نخست پرداختند.

 در ادامه ی این جلسه جناب آقای دکتر طلوع پیرامون موضوع" آموزش مدیریت مالی به کودکان" به سخنرانی پرداختند.

 

 

 

 

 

 

در پایان از جناب آقای دکتر طلوع و هم چنین کلیه اولیای عزیزی که با حضور سبز خود زینت بخش این مراسم شدند، صمیمانه تشکر می نماییم.

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی