برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده

اولین جلسه آموزش خانواده در روز چهارشنبه اول دی ماه با حضور اولیای گرامی و سخنرانی جناب آقای رجبی کارشناس محترم انجمن اولیا و مربیان در نماز خانه دبستان سلام ثامن برگزار گردید.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

 

 

 

 

تشکر ویژه از اولیای عزیزی که با حضور گرم خود زینت بخش این برنامه شدند.

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی