بازدید از باغ پرندگان و آکواریوم

امروز دوشنبه 24 اسفند ماه، دانش آموزان برگزیده جشنواره جابر بن حیان، اعضای تیم های ورزشی مدرسه در مسابقات ناحیه ای و شرکت کنندگان مسابقات قرآن و فرهنگی هنری به اردوی باغ پرندگان و آکواریوم رفتند.

سایر تصاویر در ادامه مطلب:

 تصاویر باغ پرندگان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر آکواریوم در صفحه بعدی:

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی