معرفی آموزگار پایه دوم(1)

سرکارخانم مهری نساج مقدم

 

آموزگار بازنشسته آموزش و پرورش

سوابق:

سابقه ی تدریس در مدارس ناحیه 4

دبستان امام رضا علیه السلام

دبستان هوش برتر

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی