نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آموزش نصف النهار و خط استوا با استفاده از کره نوشته شده توسط مدیر سایت 206
ساخت کاردستی سطح شیب دار و چرخ و محور نوشته شده توسط مدیر سایت 258
ساخت مدل اعضای بدن با استفاده از خمیربازی نوشته شده توسط مدیر سایت 205
ساخت مدل ستون فقرات(درس علوم) نوشته شده توسط مدیر سایت 222

لینک‌های آموزشی

کارسنج

شبکه رشد

بنیاد ICDL ایران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آزمایشگاه مجازی